THE LOCATION

FROM THE SANDS OF TIME A METROPOLIS ARISES​

מגדל העסקים
הנגיש ביותר בלב המדינה

MILLENNIA ממוקם בחזית מתחם ה-1000 ומציע את הגישה המהירה ביותר לתוך המתחם והחוצה ממנו. בסמוך למתחם נמצאות נקודות המפגש עם נתיבי איילון וכביש 441. הבאים ברכב פרטי יוכלו לחנות בחניון התת קרקעי של המגדל או באחד החניונים הסמוכים לו.

מגדל העסקים
הנגיש ביותר בלב המדינה

MILLENNIA ממוקם בחזית מתחם ה-1000 ומציע את הגישה המהירה ביותר לתוך המתחם והחוצה ממנו. בסמוך למתחם נמצאות נקודות המפגש עם נתיבי איילון וכביש 441. הבאים ברכב פרטי יוכלו לחנות בחניון התת קרקעי של המגדל או באחד החניונים הסמוכים לו.

צירי תנועה מרכזיים

גישה ישירה לנתיבי איילון ולכביש 441,
בסמיכות לכבישים: 1, 4, 6, ו-431.
כ-15 דקות מתל אביב

טרמינל רכבת ישראל

גשר להולכי רגל מחבר בין תחנת
״משה דיין״ והמתחם, בדיוק בפתח המגדל
ובתוך 3 דקות הליכה

רכבת קלה

גישה נוחה ומהירה לתחנות הקו האדום,
הירוק והחום של הרכבת הקלה
הנמצאות בצמוד לפתח המגדל

חניון תת-קרקעי

חניון תת-קרקעי מרווח
למנויים ולמבקרים

שבילי גישה מיוחדים

גשר ישיר להולכי רגל ולרוכבי אופניים
וקורקינט לצד שבילי גישה נוחים,
הפזורים ברחבי המתחם

גשר הולכי רגל

גשר ישיר המוביל את המבקרים והעובדים מתחנת
רכבת ישראל ״משה דיין״ למתחם ה-1000
בגישה ישירה אל MILLENNIA ובתוך 3 דק׳ הליכה

גשר הולכי רגל

גשר ישיר המוביל את המבקרים והעובדים
מתחנת רכבת ישראל ״משה דיין״ למתחם ה-1000
בגישה ישירה אל MILLENNIA
ובתוך 3 דק׳ הליכה

נכסים אסטרטגיים אלו ממצבים את MILLENNIA כמגדל העסקים הנגיש ביותר בלב המדינה